HABERLER

2.Uluslararası Adige Dil Konferansı

”Sayın Hemşehrilerimiz. Asimilasyon süreci, toplumumuz için son yıllarda ölümcül bir derecede hız kazanmış, dilimizi, kültürümüzü ve giderek kimliğimizi tarihe gömme aşamasına gelmektedir. Buna en ciddi karşı koyuş öncelikle dilimizin korunmasından geçer. Toplumumuzun sorunlarıyla uğraşan insanlarımızın bile dil ve kültürleri konusunda ciddi bir hakim dil-hakim kültür baskısı sonucu kültürsüzleşme ile karşı-karşıya olduğunu görmekteyiz. Buna karşılık Türkiye de ve ana vatanda dil ağırlıklı çalışmalar ve olumlu gelişmeler olmaktadır. Eğer bu tür çalışmalara destek vermez, sahip çıkmaz isek; onları daha verimli hale getirmeye çaba göstermez isek, dilimizin kaybolması ve giderek kimliğimizin de yok olmasına göz yummuş olacağız. Daha da çoğaltabileceğimiz nedenlerden ötürü Federasyonumuzun örgütlediği bu dil konferansına en geniş anlamda katılmalı, hemşehrilerimizden ”bu konuda benim de sözüm var ” diyen herkesin katkı sunmasını beklemekteyiz. Ayrıca sözü olan herkesin de bunu bir sorumluluk olarak düşünmesini rica eder, katkılarını bekleriz…   

Saygılarımla..

 

İKKD YÖN.KUR.BAŞK

Ümit Duman”’

*******************************************************************

 Kaffed başkanının 2.Uluslararası Adige Dil Konferansı  ile ilgili  dernek başkanlarına gönderdiği yazı…

İkinci Uluslararası Adıge Dili Konferansı 27-29 Eylül 2013 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır. Bilindiği gibi birinci konferans Ürdün’de 2009 yılında yapılmış ve bu konferansta ikinci konferansın Türkiye’de Kafkas Dernekleri Federasyonu tarafından organize edilmesi kararlaştırılmıştı. Federasyonumuz, İkinci Uluslararası Adıge Dili Konferansı’nı Dünya Çerkes Birliği programları çerçevesinde yapılacağını sizlere duyurmaktan memnuniyet duymaktadır.

 İkinci Uluslararası Adıge Dili Konferansı’nın iki amacı bulunmaktadır. İlk amaç, diasporada Adıgecenin varlığını sürdürebilmesinin önemi ve anadil eğitimi konusunda farkındalık yaratmaktır. Konferansın ikinci amacı ise, diasporada Adıgecenin varlığını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi için yapılabilecek çalışmaları belirlemek; bu kapsamda diasporada anadili bilmeyen çocukların ve yetişkinlerin Adıgece öğrenmesi için yöntemlerin geliştirilmesi ve materyallerin hazırlanmasına katkıda bulunmak; mevcut Adıge dili eğitimi çalışmalarında elde edilen tecrübeleri paylaşmak; diaspora ülkelerindeki Adıgece eğitimine ilişkin somut, uygulanabilir öneriler geliştirmek; Adıgece çocuk şarkıları, hikayeler, tekerlemeler gibi kültürel ürünlerin dil eğitiminde nasıl kullanılabileceğini göstermek; alfabe, ders kitabı, sözlük, görsel malzeme gibi anadil eğitimi için gerekli materyallerin internet ortamında kollektif bir şekilde geliştirilmesini sağlayacak çalışma grupları oluşturmaktır. Bu amaçlar doğrultusunda hazırlanan taslak program ekte sunulmuştur.

Sayın Başkan,

Adıge dilinin ve kültürünün korunması ve yaşatılması açısından çok önemli gördüğümüz bu konferans, ancak kuruluşlarımızın ve uzmanlarımızın aktif katkı ve desteği ile mümkün olabilecektir. Eğitmenlerimizin ve uzmanlarımızın Adıgece eğitim konusundaki tecrübelerini paylaşmaları ve Adıge dili eğitiminin daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için yöntem ve materyal önerilerini sunmaları, Konferansın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır. Bu nedenle İkinci Uluslararası Adıge Dili Konferansı’nı tüm üyelerinize duyurmanız ve kurumunuz bünyesindeki Adıge dili eğitmenleri ve uzmanların Konferansa katılması hususunda desteklerinizi esirgemeyeceğinizi umuyoruz. Programın yapılması açısından Konferansa katılacak eğitmen ve uzmanların isimlerini ve tebliğlerinin özetlerini en geç 2 Eylül 2013 tarihine kadar Konferans Sekreteryası’na iletmelerini rica ederiz.

Adıge dili ve kültürünün korunması ve yaşatılmasına yönelik çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Vacit Kadıoğlu

Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkan

Dernek Başkanları 2. Uluslararası Adige Dil Konferansı Yazısı için Tıklayın

 

Yoruma kapalı.

Scroll To Top