HABERLER

2017 – 2019 FAALİYET RAPORU

Değerli Üyelerimiz,

 

2017 yılı Haziran ayında bizlere tevdi ettiğiniz İstanbul Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarımızı bugün itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. İki yıl içerisinde üyelerimizin ve İstanbul’da yaşayan hemşerilerimizin yüksek güveni desteği ve teveccühü ile derneğimizin ve toplumumuzun ihtiyacı olan meselelere çözüm bulmaya katkı sağlamaya gayret ettik.

 

Bu iki yıl içerisinde gerek Türkiye gerek Kafkasya ve gerekse dünya ölçeğinde bizi ilgilendiren pek çok olay cereyan etti. Gücümüzün ve aklımızın yettiğince bu olayların içerisinde derneğimizi doğru pozisyonlandırmaya, zaman zaman olayları yönlendirmeye, yanlışlıklar gördüğümüz nokta daha fikrimizi söylemeye, doğru olduğunu düşündüğümüz meselelerde de elimizi taşın altına koymaya gayret ettik. Kurulduğu günden beri sürekli bir devinim halinde olan derneğimizden toplumun talep ve beklentilerinin gerisinde kaldığımızı düşündüğümüz zamanlar olmuştur. Bazen de kurumsal anlamda toplumdan olan beklentileri çok yükselttiğimiz dönemler de olmuştur. İşte bu notada bazen uyumsuzluklar ve eksiklikler de yaşanmış olabilir. Ancak bu talep – beklenti uyumunu yakalamaya çalıştığımızın hepinizce bilinmesini isteriz.

 

Gerek anavatanımızda ve gerekse Türkiye’deki kimlik bilincine yönelik olarak yapmak durumunda olduğumuz pek çok işin atılması gereken pek çok adımın olduğunu gayet iyi biliyoruz. Geçtiğimiz yıl içerisinde bu farkındalıkla bir yandan anavatanla olan ilişkileri geliştirmeye,  projeler bazında desteklemeye gayret ettik diğer yandan bünyemizdeki grupları ekipleri anavatanda ilişkilendirmek için çeşitli projeler yaptık. Anavatanda yürütülen pek çok projeye diasporayı ilişkilendirmek düşüncesiyle hem maddi gerekse hem de moral destek vermeye çalıştık.

 

Gerek ulusal çapta gerekse uluslararası çaptaki üst örgütler ile olan ilişkilerde sürekli sorumluluk alan bir pozisyonda olmaya gayret ettik. Yaşadığımız ülkede ve bölgede son iki yılda baş döndürücü bir hızla cereyan eden siyasi olaylarda derneğimizin katkı sunması ve pozisyon belirlemesi için elimizden gelen her türlü katkıyı ve desteği sunduk.

 

Değerli Üyelerimiz,

 

Pek tabiidir ki toplumumuzun derneklerimizden olan beklentileri ile hayatın gerçekleri zaman zaman ötüşmeyebiliyor.  Ancak bu iki yıl bize şunu gösterdi ki toplumun desteği katkısı olmadan iyi bir dernek, iyi bir Xase olmak mümkün değildir. Sevindiricidir ki bazen üyelerimizden bize yönelik yapıcı eleştiriler ve katkılar geldi.  Bunu kesinlikle çok önemli ve kıymetli buluyoruz. Zira istikamet belirlemek anlamında sadece kendi doğrularımızın ya da sadece kendi aklımızın doğru ve yegâne kılavuz olduğuna hiçbir zaman inanmadık ve bu yöntemi benimsemedik.  Toplumun bu manadaki tutumu ve feraseti her şeyin üzerindedir. Geçtiğimiz dönem yaptığımız ve bundan sonra da derneğin en fazla üzerinde durması gerektiğini düşündüğümüz konulardan bir tanesi özellikle çocukluk çağından başlayarak kimlik bilinci oluşturmak, kültürel farkındalık yaratmak ve insan kaynağı yetiştirmektir.  Bu konuda attığımız adımların gelecek dönemlerde de devam edeceğini düşünmek dahası görmek istiyoruz.

 

Nihayetinde iki yıllık bir süreç içerisinde eksiklerimiz yanlışlarımız kusurlarımız olmuş olabilir,  ancak bilinmelidir ki bunların hiçbirisi taammüden ve topluma rağmen yapılmış değildi ve fark ettiğimiz anda düzeltmek için hiçbir önyargı ya da inat içinde olmamaya özen gösterdik. Özelde İstanbul’da yaşayan hemşerilerimize ve genelde de tüm Türkiye diasporasına, anavatanda yaşayan kardeşlerimize bize gösterdikleri hüsnükabul ve destek için bütün yönetim kurulu adına şükranlarımızı sunarız.

 

Ekte bulunan faaliyet raporunu kamuoyumuza saygıyla sunarız.

İKKD 2017 – 2019 Faaliyet Raporu

 

Yoruma kapalı.

Scroll To Top