HABERLER

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Toplumumuzun en ciddi problemlerinden biri, çocuklarımızın, gençlerimizin dilinin –kültürünün kazanılması, genel olarak onların ulusal bilinç anlamında eğitimi ve özgün duruşu!!

Kültürel ve sosyal olarak bir formasyonun kazanılması için Çerkes kadınlarının çok ciddi etkileri ve yetenekleri; çocuklarımızın, genç kız ve delikanlılarımızın tam yetişmesi için gösterdikleri engin pedagojik sorumluluk ve derin ulusal moral değerlerin aşılanması yetenekleri, şimdilerde bizim en fazla ihtiyacımız olan özelliklerdir.

Çerkes kadınlarının tarihsel anaç karakterlerinin ve toplumumuz içindeki fonksiyonlarının tekrar-tekrar irdelenip ortaya çıkarılması ve günümüze uyarlanıp ‘’geleceğimize’’ (gelecek jenerasyonlarımıza) aktarılmasının formüle edilmesi elbette sadece kadınlarımızın görevi değil. Her erişkin bilinçli insanımızın da görevidir.  Ancak 8 Mart Dünya Kadınlar gününün Çerkes kadınları açısından ne anlama gelir sorusuna, ne tür cevaplar bulmamız gerektiğine baktığımızda;  toplumumuzun hızlı asimilasyonu ve kaybolmakta olan değerlerimizin, bizi-biz yapan karakterlerimizin ortaya çıkarılıp, geleceğimiz olan jenerasyonlara aktarılması ve süreç de yerine ikame edileceklerin tespitinde 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Çerkes kadınları tarafından nasıl anlamlandırılacağı sorusuna, cevap olacağı düşüncesindeyim…

Toplumumuzun savaşlar sonucu-soykırım ve sürgünler sonucu diasporadaki yaşamının travmatik sonuçları mutlaka bir biçimde giderilmeli ve sağlıklı bir gelişim için oldukça ciddi programlar yapılıp hayata geçirilmeli. Bu genel anlamda bulunduğumuz coğrafyalarda demokrasi ve evrensel haklar temelinde bir sürecin, sistemin geri dönülemez yapılarının oluşması-oluşturulması yla doğrudan ilişkilidir.  Çerkes olarak yaşayabilmek kesinlikle yukarıdaki  bu değerlerin hakim olduğu bir ortam, artık olmazsa olmaz şartlardır. Bu noktada bulunduğumuz coğrafyalarda genel toplumsal sorunlara karşı duyarlı, ilgili ve sorumlu olmalıyız…

Kadınlarımızın kendi ulusal değerlerimiz, normlarımız, moral-tinsel değer, duruş ve yapılanmalarımızı (Çerkes yaşam biçimi) ortaya çıkarıp, analiz ederek yukarda andığımız evrensel değerlerle uyumlaştırması ve biçimlendirilmesinde sorumlulukları böylesi bir günde daha bir öne çıkmaktadır.

Toplumların tarihsel gelişim süreci içinde ve bu süreç de kendi tarihimize baktığımızda kadınların, kadınlarımızın ciddi itici güç ve manivela olduğunu görürüz. Bu gücün tekrar ortaya çıkıp, görevini tekrar ele alması şimdi daha da bir ihtiyacımız. Aynı zamanda daha da bir anlam ifade edecek.

Biz Çerkes kadınlarımızdan böylesi bir çıkış bekliyoruz.Bekliyoruz çünkü mitolojilerimiz de, tarihimizin pek de ortaya çıkmayan sayfalarında ve kendi gerçek yaşamlarımızdan biliyoruz ki analarımız ve kızlarımız bu sürecin başat karakterleridir.

Çerkes yaşam  biçimini yeniden üretmek ve hayata geçirmek kadınlarımızın ellerindedir!!!…

Barış, demokrasi ve Evrensel Değerler her ulus ve birey için, her toplum için yaşamlarının garantisidir.

Saygılarımla…

Ümit Duman

Yoruma kapalı.

Scroll To Top