HABERLER

Çerkes Soykırımı Dünya Gündeminde

 Walter Richmond

 İstanbul Kafkas Kültür Derneği’nde.

Toplantıya katılımınızı rica ederiz.

7 Mayıs Salı, saat 20.00

Walter Richmond Özgeçmiş

Walter Richmond Özgeçmiş

Lisans eğitimini 1987’de Arizona Devlet Üniversitesi’nde Rus dili üzerine yapan Dr.Walter Richmond, 1994 yılında Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde Slav dilleri ve edebiyatları konusunda doktorasını bitirdi. 1995 yılından beri Occidental College’de Rusça, edebiyat ve sanat konuları başta olmak üzere petrol siyaseti ve dağılan Sovyetler Birliği’nin Müslüman halkları üzerine ders veriyor.

Yayınları:

-The Circassian Genocide, Routgers press, 2013 (Çerkes Soykırımı)
– The Northwest Caucasus: Past Present, Future, Routledge Press, 2008. (Kuzeybatı Kafkasya: Geçmiş, Bugün ve Gelecek).

– Russian Policies Toward Islamic Extremism in the Northern Caucasus and Destabilization in Kabardino-Balkaria, Moshe Gammer, ed. Ethno-Nationalism, Islam and the State in the Caucasus, Oxford and New York: Routledge Press, 2007 (Rusya’nın Kuzey Kafkasya’da Radikal İslamcılık ve Kabardey-Balkar’daki İstikrarsızlığa Yönelik Politikaları: Moşe Gammer (Der.), Kafkasya’da Etnik Milliyetçilik, İslam ve Devlet).

– Legal Pluralism in the Northwest Caucasus: The Role of Sharia Courts,” Religion, State, 2004, Society 1, 59-73. (Kuzey Kafkasya’da Yasal Çoğulculuk: Şeriat Mahkemeleri’nin Rolü, Din, Devlet Toplum, 2004, Sayı 1, s. 59-73.)
– The Deportation of the Karachays,” Journal of Genocide Research 4.3, 2002, 431-39. (Karaçayların Sürgünü, Soykırım Araştırmaları Dergisi, Sayı 4:3, 2002, s: 431-439.)
– The Karachay Struggle After the Deportation,” Journal of Muslim Minority Affairs 22.1, 63-79.) (Karaçayların Sürgün Sonrası Mücadelesi, Müslüman Azınlık Çalışmaları Dergisi, Sayı 22:1, 2002, s.63-69.)
– Sovyetlerin Türk Halklarını Sürgün Etmesi, Türkler. Ankara, Yeni Türkiye, Vol. 18, 872-879.

İstanbul Kafkas Kültür Derneği
Adres: Bağlarbaşı Nuh Kuyusu Cad. No:106 Üsküdar / İstanbul
info@istanbulkafkaskultur.org
Telefon: 0216 651 00 88
Fax: 0216 651 00 89

 

 

Yoruma kapalı.

Scroll To Top