HABERLER

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Değerli Üyemiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Ekim 2013 Pazar günü Saat 13.00 de Bağlarbaşı, Nuh Kuyusu Caddesi, No:110  Üsküdar- İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezi’nde aşağıdaki gündemle; belirtilen tarihte çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 3 Kasım  2013 Pazar günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Saygılarımızla.

İstanbul Kafkas Kültür Derneği

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM :

1)  Açılış ve Yoklama

2)  Kongre Başkanı ve Kongre Divanı Seçimi

3)  Saygı Duruşu

4)  Gündemin okunarak oylamaya sunulması

5)  Faaliyet raporu ile gelir / gider tablosunun okunması ve müzakeresi

6) Denetim Kurulu raporunun okunması

7)  Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası

8)  Tüzük değişikliği önerisinin görüşülerek oylanması

9) Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

10) Gelecek dönem için faaliyet programı önerisi

11) Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi (Tüzük değişikliğine göre oluşabilecek organların seçimi)

12) Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu için Derneğimiz delegelerinin seçimi

13) Çalışma Grupları ve Komisyonlaroluşturmak üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

14) Dilek ve öneriler

15) Kapanış

 

Yoruma kapalı.

Scroll To Top