HABERLER

Dirmit Gulya

Şair, araştırmacı, tiyatrocu, yazar, dilbilimci, eğitmen, gazeteci ve halk önderi Dırmit Gulya, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayatını halkına hizmete adadı. Onun için bugün Gulya ismi Abhazya’da kutsal bir isim gibi anılmaktadır.

 AHOCBA İRFAN OKUYUCU
——————————–

Bir büyüğümüz; “Yüzölçümü ve nüfus itibarıyla Abhazya küçük bir ülke; ancak yetiştirdiği kahramanlar bakımından zengin ve büyük bir ülke” der.

Bu anlamda baktığımız zaman, Dırmit Gulya Abhazya’nın kültürel anlamda en büyük kahramanıdır. Peki nedir Gulya’yı kahraman yapan? Bunu anlamak için Gulya’nın yaşadığı dönemi iyi tahlil etmek ve yaptıklarına bakmak gerekir.

18741960 tarihleri arasında yaşayan Gulya, daha 4 yaşında iken, ülkesi henüz 1864 Büyük Çerkes Sürgünü’nün acılarını saramamışken, ailesiyle birlikte 187778 sürgününü yaşamıştır. Daha sonra 19051906 yıllarında Rusya’da birinci halk ayaklanmasını, BolşevikMenşevik mücadelesini, 1917 ekim devrimini, (devrim ancak 3, 5 sene sonra Abhazya’da hakimiyet kurabilmiş) ve arkasından gelen büyük kıtlık dönemlerini, 1930 1940 yıllarındaki faşist Stalin ve Beriya dönemini (okulların kapatılıp, yetişmiş insanların öldürülüp, kaybedildiği yıllar) ve 1944 İkinci Dünya savaşı dönemlerini yaşamıştır Dırmit Gulya. Hayatın zorlukları içerisinde kendisinden küçük iki kardeşini, anne, baba ve babaannesini kaybetmiş, 2. Dünya savaşına da biricik oğlunu vermiştir.

Görüldüğü gibi her 510 yıl arası büyük acılar, felaketler yaşayan Gulya, henüz 17 yaşındayken Abhazca alfabeyi hazırlayıp, köy köy dolaşarak halkını eğitme, aydınlatma görevini üstlenmiştir. Şair, araştırmacı, tiyatrocu, yazar, dilbilimci, eğitmen, gazeteci, halk önderi Gulya, anadille yayınlanan  “Apsnı” gazetesini çıkarmış, Apsuva tarihi, Abhazya’nın sınırları ve coğrafyası, ana dilde eğitim ve okulların önemi, Apsuva edebiyatı masal şiir ve destanları, Apsuva tiyatrosu, kümes hayvancılığı hastalıkları ve tedavileri, hayvancılık ve hayvanlarda gebelik süreleri, tarım ve gübre, tarım ve sulama, ulaşım, bir yıl, aylar uzun ve kısa günler, hava durumu ve tahmini, salgın hastalıklar ve korunma yolları gibi muhtelif konularda 260’dan fazla yazısı ve araştırması vardır. Rusça ve Gürcüceyi iyi derecede bilen Gulya’nın Gürcü, Rus ve Oset yazarların yapıtlarını da Abhazca’ya kazandırdığı birçok çevirisi mevcuttur.

Abhaz dili ve edebiyatının temelini atan Gulya, çok zor bir dönemde, ana dilini, kültürünü ve halkını, aydınlık geleceğe taşımak için hiçbir fedakârlıktan kaçmamıştır. 7 Nisan 1960 yılında kaybettiğimiz bu büyük insanın mezarı Sohum’un orta yerindedir. Kendisine verilen birçok devlet şeref madalyasının yanında, Tiflis’teki Bilimler Akademisi’nin Abhaz Dili Edebiyatı ve Tarih Enstitüsü’ne, Abhazya Devlet Müzesi’ne, Sohum’daki bir liseye, Tamş köyündeki bir okula ve Sovyet gemilerinden birine ismi verilmiş, evi de müze olarak açılmıştır. Bütün eserlerini toplayan bir kitaplık inşa edilmiş, Sohum’da gömülü olduğu yere de büstü dikilmiştir.

Kişinin mensup olduğu halkını karanlıklardan kurtarıp, aydınlatması başka bir iştir. Bunu yapabilmek için, milli duygularının çok kuvvetli ve halkına olan inancının tam olması gerekir. Gulya, hayatının tamamını vatanı ve halkına hizmete ayırdı. Onun için bugün Gulya ismi Abhazya’da kutsal bir isim gibi anılmaktadır.

Ruhu şad olsun.

Yoruma kapalı.

Scroll To Top