HABERLER

Haydi Marje! WORŞER başlasın!

Haydi konuşalım…

Birbirimizin gözüne bakarak konuşalım….

Alt etmek, yenmek, köşeye sıkıştırmak için değil, sıkıştığımız köşeden çıkabilmek için konuşalım…

Mekanik, duygusuz ve soğuk ekranlar vasıtası ile değil, doğrudan, aracısız, yüz yüze konuşalım…

Birbirimizi anlamak, tamamlamak, eteğimizdeki yüklerden kurtulmak için konuşalım…

Konuşma sonunda dostça tokalaşıp ayrılabilmek için konuşalım…

Sevgili dostlarımız, hemşerilerimiz ve üyelerimiz,

Belki de son 15-20 yıllık yakın tarih Kafkasya diasporasının varoluşsal sorunları açısından en hızlı ve karmaşık dönemdir demek çok yanlış olmasa gerektir. Bu hızlı ve karmaşaya gebe süreç bugün gerçekten içinden çıkılması zor bir sorunlar ve ilişkiler yumağını önümüze yuvarlamış durumdadır. Çerkes-Kafkasya sorunlarına gerek global anlamda ve gerekse yerel noktada yaklaşan fikir ve yazın insanları giderek azalmaktadır. Öte yandan, on yıllardır süregelen “dernek” odaklı var olma mücadelesi insanların kendilerini daha kolay, hızlı ve sorumsuz bir şekilde ifade edebildikleri yeni medyaların da etkisiyle güç kaybetmekte, reel bir değeri ve toplumsal karşılığı zayıf, sığ polemiklerin kurbanı olmaya devam etmektedir.  Yazılı medyalarımızın gerek azlığı ve gerekse insanların bu mecralara olan ilgisinin önlenemez bir şekilde zayıflaması da sorunları daha da derinleştirmektedir. Ancak hepimizin çok iyi bildiği gibi sorunlarımız hem nitelik hem de nicelik olarak her geçen gün derinleşmektedir. Gerek diasporadaki sorunlarımız ve gerekse anavatan ile ilişkilerimiz üzerinde yeterli, yapıcı ve açık iletişime değil, kişisel çekişme ve husumete dayalı tartışmalar toplumun önünü tıkadığı gibi ihtiyacımız olan yeni kavramların ve perspektiflerin de önünü tıkamaktadır.

17 Ocakta derneğimizde yapılan konferansta da duyurduğumuz üzere İstanbul Kafkas Kültür Derneği olarak yukarıda çizmeye çalıştığımız çerçeveden çıkabilmek, kendimizi net ifade edebilmek ve olabilir ise kavramsal revizyonları hedefleyen bir sürecin kapısını aralayabilmek için bir WORŞER süreci başlatmaya karar verdik. Zaman içinde fikir yoğunlaşmaları ve ortaklaşmaları da hedefleyen bu sürece konusunda uzman kişi veya gruplar da davet edilebilecektir.

Bir moderasyon eşliğinde, süre ve ilan edilen konuya bağlı kalmak koşulunun temel şartlar olacağı, aktif katılımcıların ve izleyicilerin birlikte iştirak edeceği, belli bir periyodisitesi olan bu faaliyetimizin ilkini 25 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 20.00’da “Sosyal Medya Çerkesliği: Yararlı mı? Zararlı mı?” konusu ile dernek salonumuzda gerçekleştireceğiz.

Katılım ve katkılarınızla güçlenmek, sorunlarımıza birlikte göğüs germek için….

Haydi Marje WORŞER başlasın…

Yoruma kapalı.

Scroll To Top