HABERLER

İKKD OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Sayın Üyemiz,
18 Haziran 2017 tarihinde, saat 13.00’da Derneğimizin Olağan Genel Kurulu (çoğunluk katılım şartı aranmaksızın) aşağıdaki gündem doğrultusunda yapılacaktır. Genel kurulumuz hem geçmiş dönem çalışmalarının, eksiklik ve yanlışlıklarının tartışılacağı, hem de gelecek döneme dair kararların alınıp yürürlüğe konulacağı önemli toplantılardır. Derneğimizi ve toplumu ilgilendiren önemli konularla ilgili yüz yüze tartışacağımız konularımızın olduğu aşikardır. Dernek yönetim kurullarının,üyelerinin ve toplumun taleplerini, beklentilerini ölçebildikleri, istikamet belirledikleri önemli toplantılarımız genel kurullarımızdır.  Bu itibarla tüm üye ve/veya hemşehrilerimizi XASE’mize bekliyoruz.
Geçmişi değerlendirmek, geleceği tasarlamak için….
Haydi, sorumluluğa ortak olunuz..
GÜNDEM:

1) Açılış ve Yoklama

2) Kongre Başkanı ve Kongre Divanı Seçimi

3) Saygı Duruşu

4) Gündemin okunarak oylamaya sunulması

5) Faaliyet raporu ile gelir / gider tablosunun okunması ve müzakeresi

6) Denetim Kurulu raporunun okunması

7) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası

8) Tüzük değişikliği önerisinin görüşülerek oylanması

9) Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

10) Gelecek dönem için faaliyet programı önerisi

11) Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi (Tüzük değişikliğine göre oluşabilecek organların seçimi)

12) Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu için Derneğimiz delegelerinin seçimi

13) Çalışma Grupları ve Komisyonlar oluşturmak üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

14) Dilek ve öneriler

15) Kapanış

Yoruma kapalı.

Scroll To Top