HABERLER

İKKD OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Haziran 2019 Pazar günü Saat 13.00da Altunizade Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi, No:110 Üsküdar- İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezi’nde aşağıdaki gündemle, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 30 Haziran 2019 Pazar günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Saygılarımızla.

İstanbul Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM :

1) Açılış ve Yoklama

2) Kongre Başkanı ve Kongre Divanı Seçimi

3) Saygı Duruşu

4) Gündemin okunarak oylamaya sunulması

5) Faaliyet raporu ile gelir / gider tablosunun okunması ve müzakeresi

6) Denetim Kurulu raporunun okunması

7) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası

8) Tüzük değişikliği önerisinin görüşülerek oylanması

9) Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

10) Gelecek dönem için faaliyet programı önerisi

11) Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi (Tüzük değişikliğine göre oluşabilecek organların seçimi)

12) Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu için Derneğimiz delegelerinin seçimi

13) Çalışma Grupları ve Komisyonlar oluşturmak üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

14) Dilek ve öneriler

15) Kapanış

 

Yoruma kapalı.

Scroll To Top