HABERLER

İKKD OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 4 Haziran 2017 Pazar günü Saat 13.00 de Altunizade Mah. Nuhkuyusu Caddesi, No:110 Üsküdar- İSTANBUL adresindeki Dernek Merkezi’nde aşağıdaki gündemle, belirtilen tarihte çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantı 18 Haziran 2017 Pazar günü aynı gündemle, aynı yer ve saatte, çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Saygılarımızla.

İstanbul Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM :

1) Açılış ve Yoklama

2) Kongre Başkanı ve Kongre Divanı Seçimi

3) Saygı Duruşu

4) Gündemin okunarak oylamaya sunulması

5) Faaliyet raporu ile gelir / gider tablosunun okunması ve müzakeresi

6) Denetim Kurulu raporunun okunması

7) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası

8) Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması

9) Gelecek dönem için faaliyet programı önerisi

10) Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin seçimi

11) Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Kurulu için Derneğimiz delegelerinin seçimi

12) Çalışma Grupları ve Komisyonlar oluşturmak üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi

13) Dilek ve öneriler

14) Kapanış

 

Yoruma kapalı.

Scroll To Top