HABERLER

KAFFED SIRRI SAKIK’I ÖZÜR DİLEMEYE ÇAĞIRDI

Diyarbakır’da ”Selahaddin Eyyubi Üniversitesi” adıyla vakıf üniversitesi kurulmasını öngören kanun tasarısının görüşülmesi sırasında tartışma çıktı. 31 Ocak günü TBMM’nde yapılan görüşmelerde BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık’ın “Sonradan bu ülkeyi kendisine vatan edenler, Kafkaslar’dan, Boşnaklar’dan gelenler, siz bu ülkenin sahipleri değilsiniz, haddinizi bileceksiniz.” şeklindeki sözleri büyük tepki topladı. Kafkas Dernekleri Federasyonu, Sırrı Sakık’a bir mesaj göndererek bu sözlerinden dolayı kınadı ve Meclis kürsüsünden özür dilemesini istedi. Aşağıda Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun konuyla ilgili mesajını sunuyoruz.

Sayın Sırrı Sakık
BDP Muş Milletvekili

Sayın Sakık, Meclis kürsüsünden yaptığınız konuşmada sarf ettiğiniz ‘’Kafkaslardan, Boşnaklardan gelenler bu ülkenin sahibi değilsiniz, haddinizi bilin’’ şeklindeki sözünüz üzerine öncelikle sizi “Kafkaslardan gelenler” hakkında kısaca bilgilendirmek isterim.
Sayın Sakık, sizin  “Kafkaslardan gelenler” diye nitelendirdiğiniz ve “Çerkes” genel adıyla bilinen insanların Anavatanı Çerkesya’dır. Yaklaşık 300 yıl süren Rus-Kafkas Savaşları sonucunda tarihin gördüğü en büyük Soykırım ve Sürgüne tabi tutulan Çerkesler, 1864 yılında dünyanın dört bir tarafına sürülmüş, en büyük nüfusu da o günkü Osmanlı topraklarına yerleştirilmiştir.
Osmanlı topraklarına geldikleri yaklaşık 150 yıldan bu yana vatan kaybetmenin ne anlama geldiğini çok iyi bilen Çerkesler, ikinci vatan olarak gördükleri topraklara dört elle sarılmış, beraber yaşadıkları toplumlarla birlikte, ülkenin bağımsızlığı ve kalkınması için canla başla çalışmış, tüm bu süreçte, Sarıkamış’ta, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, kısacası bu ülkenin her karış toprağında kanını ve canını vermiş bir halktır.
Sayın Sakık, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı biz Çerkesleri de kastederek söylediğiniz ve tüm Çerkesleri derinden yaralayan sözleriniz için, gerek Şahsım adına, gerekse Genel Başkanı olduğum, Türkiye’nin 61 değişik il ve ilçesinde bulunan derneklerimizin çatı örgütü olan Kafkas Dernekleri Federasyonu adına sizi protesto ediyor ve kınıyorum. Hiç kimsenin hiç bir halka hiç bir koşulda hakaret etme hakkı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, kökeni, dili, dini ve inancı ne olursa olsun eşit haklara sahip olmalı ve eşit saygı görmelidir. Bu insan hakları ve demokrasiye inancın asgari koşuludur.
Sayın Sakık, bu sözlerinizin tartışmanın etkisiyle maksadını aşacak şekilde söylendiğine inanmak istiyor, bu sözleri söylediğiniz aynı kürsüde Çerkeslerden ve sözünü ettiğiniz diğer halklardan özür dilemenizi bekliyoruz. Aksi taktirde bizim gözümüzde adınız ve yeriniz, şöven-milliyetçi söylemlerle insanları kökenlerinden dolayı hakir görenlerle ve kendi halkı dışındaki halkların haklarını inkar edenlerle aynı yerde olacaktır.

Vacit Kadıoğlu
Genel Başkan
Kafkas Dernekleri Federasyonu


Yoruma kapalı.

Scroll To Top