HABERLER

KAMUOYUMUZA 16 NİSAN MEB BASIN AÇIKLAMASI DAVETİ

Kamuoyunun Bilgisine,

Kafkas Dernekleri Federasyonu’na bağlı dernekler olarak,  MEB Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokullarında Adıge dili seçmeli ders müfredatı ve alfabesi konusunda kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, 16 Nisan Perşembe Saat: 13.00’ da Ankara Caddesi No:2 A Blok Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL adresinde basın açıklaması yapacağız.

Bildiğiniz üzere, Ortaokullarda okutulan seçmeli Adıge dili derslerinde iki yıldır resmi Adıge alfabesi ile hazırlanmış müfredat uygulanmaktadır. Bu uygulama devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı, Adige Dil Derneği (ADDER) tarafından latin harflerle hazırlanmış ikinci bir müfredatı daha kabul etmiş ve söz konusu müfredat MEB-Tebliğler Dergisinin Nisan sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu şekilde Milli Eğitim tarihinde bir ilk yaşanmış ve bir dersin iki ayrı müfredatı ve iki ayrı alfabesi olmuştur. Bu durum yönetmeliklere, eğitim programı tekniklerine ve müfredatta birlik ilkesine aykırıdır. Bu durumu yaratanlar yasalara aykırı davranmaktadır. Hem yasal açıdan hem de dil bilimsel açıdan suç işlenmektedir.

Çerkeslerin, Anadilin geleceği konusunda kaygılarını daha yüksek sesle duyurabilmek için yapılacak basın toplantımıza halkımızı davet ediyoruz.  

 

İSTANBUL KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ

 

Konuya ilişkin sizler de bilgi edinmek ve destek vermek isterseniz aşağıdaki metin ile ilgili makamlara yazılı talepte bulunabilirsiniz.

Bilgi Edinme (BİMER) başvuru örnek metin:

Sayın yetkili, Türkiye’de yaşayan Çerkeslerin anavatanı, dilimizin ve kültürümüzün kaynağı Kafkasyadır. Günümüzde Rusya Federasyonu sınırları içindeki Adıgey, Karaçay Çerkesk ve Kabardey Balkar Cumhuriyetlerinde anadilimiz resmi dildir ve resmi bir alfabesi vardır. Ortaokullarında halen yürürlükte olan Çerkes (Adıge) dili seçmeli dersi müfredatı söz konusu resmi kiril alfabe ile hazırlanmıştır. Bu müfredat yürürlükte iken Adige Dil Derneği tarafından latin harflerle hazırlanmış ikinci bir müfredat MEB Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve MEB-Tebliğler Dergisinin Nisan sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Milli eğitimde kural olarak her dersin tek bir müfredatı ve tek bir alfabesi vardır. Bakanlık tarihinde ilk defa bir ders için iki ayrı müfredat ve iki ayrı alfabe yürürlüğe girmiş durumdadır. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığının eğitim programı tekniklerine uygun mudur? Bu durum müfredatta birlik ilkesine uygun mudur? Bu durum Bakanlık tarafından gözetilmesi gereken bilimselliğe uygun mudur? Bu durum kamu yararına mıdır? Daha kolay öğrenilebilir varsamıyla resmi alfabeden farklı bir alfabe ile bir dilin eğitimi yapılabilir mi? Bu mantıkla, Milli Eğitim Bakanlığı Arapça, Osmanlıca, Rusça, Çince gibi dillerin eğitimi için latin harflerle hazırlanmış ikinci bir müfredatı kabul edecek midir? Anadilimin geleceğinden kaygı duyan bir Çerkes olarak, seçmeli Adıge dili eğitim uygulamasını olumsuz etkileyecek bu durumun, sorunun muhatabı bakanlığa, çözüm üretilmek üzere iletilmesi ve Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde tarafıma bilgi verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

Yoruma kapalı.

Scroll To Top