HABERLER

OKUMA – TARTIŞMA

Çerkes tarihi, tarih öncesi çağlardan günümüze hep mücadele, savaş ve bedel ödeme ile geçti. Anavatanlarının işgal ile Osmanlı topraklarına sürgün edilen halk imparatorluğun yıkılma ve bölünme sancılarının kendilerine biçtiği rolün ötesinde, yeni kurulan bir cumhuriyetin de iktidar mücadelelerinin tarafı veya karşıtı olmak durumunda kaldı.

Bugün bulunduğumuz durumu gerçekçi bir bakışla değerlendirebilmek için geçmişi doğru okumamız gerekir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ve hemen akabinde yaşananlar Çerkes diasporasının bugünün belirleyen önemli unsurlardan biridir ve çok az bilinip konuşulmaktadır.

İKKD ve Yazar Yalçın KARADAŞ ile birlikte belli periyotlarla düzenlenecek olan kitap veya makale okuma ve kritize etmeye yönelik programın ilkini 10 Şubat 2018 Cumartesi Saat 20 00’da derneğimizde yapacağız. Bu oturumda Sn. Karadaş ile Hakan Özoğlu’nun “Cumhuriyetin Kuruluşunda İktidar Kavgası” kitabı üzerinden Cumhuriyetin ilk yıllarını ve 150’likler, Takrir-i Sükun, Şark-ı Karip Çerkesleri Temin-i Hukuk Cemiyeti vb. bizi ilgilendiren pek çok konuyu tartışacağız.

Sonraki oturum için kitap önerisi ve kararı bu toplantıda alınacaktır.

Katılım ve katkınızı ısrarla bekleriz.

Yoruma kapalı.

Scroll To Top