HABERLER

TARİHÇE

KAFKAS KÜLTÜR DERNEĞİ HAKKINDA BİLGİLER
Resmi kuruluş tarihi 28 Ekim 1952 olmasına rağmen Kafkas Kültür Derneği’nin kökleri 1946 yılında kurulmuş olan Dosteli Yardımlaşma Cemiyeti adlı hayır derneğine uzanır. Anayurtları Sovyetler Birliği sınırları içinde olan Kafkasya, Kırım ve Türkistanlı halklardan unsurların, İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminin hemen ertesinde kurduğu Dosteli Yardımlaşma Cemiyeti, üyelerinin tanışması ve dayanışmasını sağlamak, göçmenlere, yoksullara ve işsizlere yardım etmek, hasta ve vefat eden üyelerle ilgilenmek, kütüphane kurmak, yoksul öğrencilerin kitaplarını temin etmek gibi hayır ve kültür işlerini hedefliyordu.
Üye unsurların kırklı yılların sonundan itibaren ayrılarak kendi derneklerini kurmaları üzerine Dosteli Cemiyeti’nde sadece Çerkesler kaldı. Bunun üzerine kimliklerini dönemin siyasi koşullarında en iyi ifade edebilecek yeni bir isim arayışına girildi. 28 Ekim 1952 günü yapılan kongrede Dosteli Yardımlaşma Cemiyeti adının değiştirilerek Kafkas Kültür Derneği adının alınmasına karar verildi. Eski tüzüğün sadece iki maddesi “derneğin adı Kafkas Kültür Derneği’dir” ve “gayesi Kafkas tarih, kültür ve ananelerini yaymak ve yaşatmak, kültürel toplantılar yapmaktır. Dernek hiç bir suretle siyasetle iştigal etmez, bölgecilik ve ırkçılık gayesi gütmez” şeklinde değiştirildi.
Kafkas Kültür Derneği kurucuları :
Ziya Bersis (gazeteci)
Mehmet Ketey (fen memuru)
Vasfi Güsar (hekim)
Şeref Terim (memur)
Şecaettin Nabuk (tüccar)
Hayri Domaniç (hukukçu)
Muharrem Bilgiç (tüccar)
·          “Kafkas Kültür Derneği” adı  27/06/1965 olağanüstü kongresinde “Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği” olarak değiştirildi.
·          1967 yılına kadar derneğe ait lokal olmadığından önceleri Sn. Yaşar Bir, daha sonra Sn. Naci Karacan’ ın yazıhanesi dernek merkezi olarak kullanıldı. 1967 yılında İstiklal Cad. Elhamra pasajındaki daireye alındı.
·          Dernek,  30/12/1968 tarihinde Pamukbank dan 100 ,_TL ikramiye kazandı.
·          Gençlik Teşkilatı  27/04/1969 tarihli kongrede tüzük değişikliği yapılması ile kuruldu.
·          1970 yılında bugünkü bina 145.000,-TL na alındı ve  25 Ocak 1970 de açılış töreni yapıldı.
·          1973 yılında derneğin adı yeniden “Kafkas Kültür Derneği” oldu
·          Alt kat 1999 yılında, Prof.Dr. Günsel Şurdum Avcı başkanlığı döneminde, kendisinin yoğun çabaları ve üyelerimizin de ciddi katkılarıyla satın alınarak hizmete girdi.

Cevapla

Scroll To Top